QUY TRÌNH THAM GIA ỨNG TUYỂN

Bước 1: Liên hệ với nhân viên tuyển dụng:

  • Nghe tư vấn về đơn hàng (ngành nghề, mức lương, điều kiện, chi phí, v.v…) à chọn đơn hàng
  • Hướng dẫn hồ sơ cần đem theo để khám sức khỏe và tham gia ứng tuyển.

Bước 2: Lên công ty :

  • Nhân viên trực tiếp dẫn đến bệnh viện hướng dẫn khám sức khỏe.
  • Sức khỏe đạt sẽ tiến hành điền form tham gia ứng tuyển.

Bước 3: Giáo viên sẽ hướng dẫn trước phỏng vấn:

  • Học bài TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN
  • Tập huấn tác phong, thái độ, chào hỏi, v.v…

Bước 4: Sau trúng tuyển:

  • Nhân viên hướng dẫn làm hồ sơ sau trúng tuyển.
  • Sau khi nộp hồ sơ sẽ được đào tạo sau trúng tuyển (tiếng nhật, kỹ năng mềm, rèn luyện sức khỏe, v.v…)

Bước 5: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhận visa và xuất cảnh

44 thoughts on “QUY TRÌNH THAM GIA ỨNG TUYỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.