KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN

Ngày 29/10/2019 Cục quản lý lao động ngoài nước đã chính thức có THÔNG BÁO gửi cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt đi làm việc tại nước ngoài TRIỂN KHAI việc tuyển chọn lao động đi Nhật làm việc theo hình thức visa mới KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH.

THAM KHẢO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP DƯỚI ĐÂY

Phải thi = Thi kỹ năng chuyên môn và thi năng lực tiếng Nhật N4

TH TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH QUY TRÌNH THAM GIA ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN
1
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại cùng ngành
Không thi
 •  Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Nếu đậu công ty sẽ tiếp nhận làm hồ sơ
Ứng tuyển ngay
2
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại khác ngành
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu công ty sẽ tiếp nhận làm hồ sơ
Ứng tuyển ngay
3
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại cùng ngành
Không thi
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Nếu đậu công ty sẽ tiếp nhận làm hồ sơ
Ứng tuyển ngay
4
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại khác ngành
Phải thi
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu công ty sẽ tiếp nhận làm hồ sơ
Ứng tuyển ngay
5
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại cùng ngành
Không thi nhưng cần giấy xác nhận của công ty cũ (nếu công ty cũ không xác nhận thì phải thi)
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu công ty sẽ tiếp nhận làm hồ sơ
Ứng tuyển ngay
6
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại khác ngành
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu công ty sẽ tiếp nhận làm hồ sơ
Ứng tuyển ngay
7
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại cùng ngành
Thi N4, không thi kỹ năng chuyên môn nếu có xác nhận của công ty cũ
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu công ty sẽ tiếp nhận làm hồ sơ
Ứng tuyển ngay
8
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại khác ngành
Phải thi
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu công ty sẽ tiếp nhận làm hồ sơ
Ứng tuyển ngay
9
 • Du học sinh, Thực tập sinh về nước chương trình 1 năm
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu công ty sẽ tiếp nhận làm hồ sơ
Ứng tuyển ngay

Hướng dẫn triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định Nhật Bản của Cục

Yêu cầu gọi lại - hỗ trợ 24/7

Họ tên của bạn:
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Điện thoại...
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!