JLPT N5 LISTENING

Đây là thành phần Nghe từ bài kiểm tra mẫu JLPT chính thức mới nhất tại đây.

Sử dụng điều này để thực hành cho phần Nghe của bài kiểm tra. Mỗi phần chứa một câu hỏi ví dụ theo sau là các câu hỏi kiểm tra thực tế.

Cố gắng làm theo và trả lời các câu hỏi mà không tạm dừng video để tạo hoặc mô phỏng các điều kiện thời gian thi thực sự. Sau đó đo xem bạn đã đi ngược lại câu trả lời ở cuối video như thế nào.

Chúc may mắn và cảm ơn bạn đã xem!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.