QUY TRÌNH THAM GIA ỨNG TUYỂN

Bước 1: Liên hệ với nhân viên tuyển dụng:

  • Nghe tư vấn về đơn hàng (ngành nghề, mức lương, điều kiện, chi phí, v.v…) à chọn đơn hàng
  • Hướng dẫn hồ sơ cần đem theo để khám sức khỏe và tham gia ứng tuyển.

Bước 2: Lên công ty :

  • Nhân viên trực tiếp dẫn đến bệnh viện hướng dẫn khám sức khỏe.
  • Sức khỏe đạt sẽ tiến hành điền form tham gia ứng tuyển.

Bước 3: Giáo viên sẽ hướng dẫn trước phỏng vấn:

  • Học bài TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN
  • Tập huấn tác phong, thái độ, chào hỏi, v.v…

Bước 4: Sau trúng tuyển:

  • Nhân viên hướng dẫn làm hồ sơ sau trúng tuyển.
  • Sau khi nộp hồ sơ sẽ được đào tạo sau trúng tuyển (tiếng nhật, kỹ năng mềm, rèn luyện sức khỏe, v.v…)

Bước 5: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhận visa và xuất cảnh

25 thoughts on “QUY TRÌNH THAM GIA ỨNG TUYỂN

Leave a Reply

Your email address will not be published.